Thông báo lần 1 hội thảo quốc gia "Ứng dụng công nghệ cao vào thực tiễn 2019"

03:42 - 14/05/2019

Nhằm góp phần thúc đẩy nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ vào thực tiễn tại Việt Nam, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – Đại học Thái Nguyên phối hợp với Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự và các nhà khoa học từ các viện nghiên cứu, các trường đại học để tổ chức hội thảo quốc gia về “Ứng dụng công nghệ cao vào thực tiễn”.

Hội thảo là nơi công bố những kết quả nghiên cứu, những triển khai ứng dụng của các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu; các giảng viên cũng như sinh viên đang thực hiện, nhằm thúc đẩy và tìm kiếm những trao đổi về mặt học thuật cũng như tìm kiếm những giải pháp cho các vấn đề kỹ thuật trong các lĩnh vực: Kỹ thuật điện, điện tử; Kỹ thuật Cơ khí – Động lực; Công nghệ Thông tin - truyền thông; Kỹ thuật Cơ điện tử; Kỹ thuật Hóa học – Môi trường; Kỹ thuật và Công nghệ vật liệu

I.  Chủ đề hội thảo

  • Kỹ thuật điện, điện tử - viễn thông;
  • Tự động hóa;
  • Kỹ thuật Cơ khí – Động lực;
  • Công nghệ Thông tin - truyền thông;
  • Kỹ thuật Cơ điện tử;
  • Kỹ thuật Hóa học – Môi trường;
  • Kỹ thuật và Công nghệ vật liệu.

II. Thể lệ gửi bài:

- Bài gửi hội thảo là bài chưa công bố trên sách, báo và các tạp chí khác.

- Bài viết phải được trình bày theo đúng quy định (xem mẫu trên website: http://ncaat.tnut.edu.vn)

- Bài viết có thể viết bằng ngôn ngữ Tiếng Việt hoặc bằng Tiếng Anh (toàn văn bài báo dài không quá 6 trang).

- Bài viết được lựa chọn báo cáo tại Hội thảo, nếu được đăng trên tạp chí thì sẽ được miễn phí đăng bài.

III.  Địa chỉ và thời gian nhận bài :

Bài viết gửi về địa chỉ email: ncaat@tnut.edu.vn

Thời hạn :

+ Nộp toàn văn:                     20/8/2019

+ Thông báo chấp nhận:         15/9/2019

Bài viết được gửi trực tiếp qua địa chỉ email ghi rõ: họ tên tác giả, học hàm, học vị, chức vụ, cơ quan công tác, địa chỉ, điện thoại, email của tác giả. Ban biên tập không trả lại bản thảo đối với những bài không được sử dụng. Báo cáo được chấp nhận sẽ đăng trên kỷ yếu của hội thảo và tiếp tục được phản biện để đăng trên tạp chí Nghiên cứu khoa học và Công nghệ Quân sự  (ISSN 1859-1043).

IV. Thời gian và địa điểm tổ chức:

Dự kiến thời gian: 26 tháng 10 năm 2019

Địa điểm: Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp – Đại học Thái nguyên, số 666, Đường 3-2, P.Tích Lương, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Liên hệ chi tiết: PGS.TS. Phạm Thành Long       Điện thoại: 0947169291

Các thông tin khác về hội nghị, xin tham khảo thêm trên website: http://ncaat.tnut.edu.vn

Ban tổ chức trân trọng kính mời các giáo sư, các nhà giáo, các nhà khoa học, các nhà quản lý, các nhà nghiên cứu và cộng tác viên quan tâm tham gia vào Hội thảo bằng các hình thức như đóng góp ý kiến, viết báo cáo, đăng ký phát biểu trong hội thảo.

Xin trân trọng cảm ơn!