Tổ thư ký

03:37 - 14/05/2019
Stt Họ và tên Nhiệm vụ Đơn vị
 1  TS. Đỗ Thị Tám  Trưởng ban

  Phòng KHCN & HTQT – ĐH Kỹ thuật Công nghiệp

 2  CN. Nguyễn Thị Duyên  Ủy viên

  Phòng KHCN & HTQT – ĐH Kỹ thuật Công nghiệp

 3  ThS. Nguyễn Hoàng Hà  Ủy viên   Phòng KHCN & HTQT – ĐH Kỹ thuật Công nghiệp
 4  ThS. Nguyễn Thị Trang Nhung  Ủy viên   Phòng KHCN & HTQT – ĐH Kỹ thuật Công nghiệp
 5  KS. Giang Trung Kiên  Ủy viên   Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp - ĐH Kỹ thuật Công nghiệp

Older news